Tartu Ülikooli Eesti geenivaramu

Tartu Ülikooli Eesti geenivaramu on loonud riikliku biopanga, millega on liitunud juba 200 000 eestimaalast ehk ligi 20% Eesti täisealisest elanikkonnast. Andmete kogumine on toimunud alates 2002. aastast, kusjuures 150 000 geenidoonorit liitus 2018. ja 2019. aasta jooksul. Tegemist on nii kodumaise kui ka rahvusvahelise teaduse arengu jaoks väga olulise andmebaasiga.

Kõikidele geenidoonoritele tehakse geenivaramus nende pärilikkusaine ehk DNA analüüs, mille alusel saab koostada personaalsed geeniandmete raportid. Need aitavad selgitada, miks on inimestel erinevad terviseriskid ning miks mõjuvad ravimid neile erinevalt. Personaalmeditsiini teadusprojektide raames on esimesed geenidoonorid juba saanud tutvuda oma raportitega. Seni viimane sarnane projekt lõppes detsembris 2019.

Eesti on olnud personaalmeditsiini arendamisel maailmas üks juhtivaid riike ning vastavalt on riiklikul tasemel algatatud ka jätkuvad arendustegevused aastateks 2019-2022. Selle aja jooksul töötatakse välja turvalised infotehnoloogilised ja vajalikud seadusandlikud lahendused, et kaitsta geenidoonorite huvisid ning tagada väljastatava informatsiooni täpsus. Geenivaramu on valmis edastama geeniandmetel põhinevaid riskihinnanguid riiklikus meditsiinisüsteemis kasutamiseks nii geenidoonoritele kui ka nende raviarstidele niipea, kui selleks tekib valmidus tervise infosüsteemis ehk e-tervises.

Seetõttu palume geenidoonoritel veel oodata, kuni loodav süsteem tööle hakkab.