Osale “Heaolu ja vaimse tervise uuringus”

Kas teadsid, et elu jooksul ilmneb mõni vaimse tervise probleem ​kuni 50% inimestest? Tõenäoliselt oleme kõik tundnud stressi või ärevust järgmise tööpäeva ees, kogenud meeleolumuutusi ja motivatsioonilangust, probleeme unega ning keskendumisega või ootamatult ärritunud tühiste asjade peale. Need, sarnaselt mitmete teiste vaimse tervise probleemidega, on väga sagedased ja võivad oluliselt mõjutada meie heaolu ning tervist laiemalt. Samas ei ole tänaseni täpselt selge, mis neid probleeme põhjustab ja miks ning kuidas need mõjutavad meie füüsilist tervist.
“Heaolu ja vaimse tervise uuring” ​hõlmab 200 000 geenidoonorit ja aitab valgust heita mitmetele seni vastamata küsimustele. Näiteks selgitame välja, missugused geneetilised ja keskkonnast tulenevad tegurid mõjutavad meie heaolu ja vaimset tervist ning kuidas erinevad vaimse tervise probleemid tekivad. Tänu sellele Eesti ajaloo suurimale heaolu ja vaimset tervist käsitlevate uuringule saame edasi ​arendada personaalmeditsiini lahendusi paljude inimeste üldise tervise parandamiseks ning elukvaliteedi tõstmiseks.

Täpsemad eesmärgid

Miks on Sinu osalemine väga oluline?

  • Iga geenidoonori panus on väärtuslik täiendus TÜ Eesti geenivaramu andmestikule, sest mida rohkem andmeid on võimalik uurimistöös kasutada, seda täpsemad on teadustöö tulemused. Mida täpsemad on tulemused, seda suurem kasu on uurimistööst personaalmeditsiini arengule.

  • Sinu osalemine uuringus on oluline isegi juhul, kui Sul ei ole ühtegi vaimse tervise probleemi elu jooksul esinenud. Võimalikult mitmekesise teabe analüüsimine võimaldab meil täpsemalt välja selgitada, mis põhjustab inimeste vahel nii suuri erinevusi heaolus ning vaimses tervises.

Kuidas osaleda?

Küsimustiku täitmine toimub geenivaramu küsitluskeskkonnas ankeet.geenidoonor.ee​, kuhu turvaliseks sisselogimiseks läheb vaja ID-kaarti, Smart ID-d või Mobiil-ID-d;

Vali küsimustike nimekirjast küsimustik "Heaolu ja vaimne tervis";

Loe läbi uuringu infoleht ning digiallkirjasta nõusolekuvorm;

Täida valikvastustega veebiküsimustik, mis võtab aega umbes 20-30 minutit;

Tunne rõõmu, et oled andnud olulise panuse teadusesse ning tervisevaldkonna arendamisesse Eestis!

Hea teada!

Kui küsimustikus esineb mõni küsimus, millele Sa ei soovi vastata, võid valida vastusevariandi „ei soovi vastata“.

Küsimustik sisaldab sotsiaaldemograafilisi, elustiili, subjektiivse heaolu, vaimse tervise, traumaatiliste elusündmuste, ravimite kõrvaltoimete ning sotsiaalse toe kohta käivaid valikvastustega küsimusi.

Kui soovid uuringus osaleda, kuid Sa pole veel geenidoonor, siis saad geenivaramuga liituda ka nüüd!

Kuidas tagame Sinu andmete turvalisuse?

Kinnitame, et uuringuks kogutud andmeid töödeldakse ja avaldatakse nii, et neid ei ole võimalik seostada Sinu isikuga. Kuna küsimustikul pole nime, vaid ainult uuringukood, on Sinu vastuste konfidentsiaalsus kaitstud parimal võimalikul viisil. Geenivaramul on kohustus ja pikaajaline kogemus uuritavate andmete turvalisuse tagamiseks.

Seda uuringut on hinnanud Eesti bioeetika ja inimuuringute nõukogu. Uuringu kutse saatmiseks kodeerisime Sinu andmed tagasi vastavalt Inimgeeniuuringute seaduse sätetele ning Eesti bioeetika ja inimuuringute nõukogult saadud nõusolekule.

Uuringus kogutud andmeid kasutatakse vaid teadustööks, mille eesmärk on parandada meie teadmisi heaolu ning vaimset tervist mõjutavate geneetiliste ja keskkonnast tulenevate tegurite kohta. Uurijatele ei väljastata kunagi isikuandmeid.

Täiendav info uuringu kohta

Kes saavad uuringus osaleda?

Kõik geenidoonorid on oodatud uuringus osalema, sõltumata sellest, kas Sul on mõni vaimse tervise mure või mitte.

Miks ma sain uuringu kutse?

Uuringu kutse saadame kõikidele geenidoonoritele. Sinu kontaktandmed saime geenivaramu andmebaasist, kuhu need lisati Sinu liitumisel geenivaramuga.

Kas uuringus osalemiseks pean ootama kirjalikku kutset meilile?

Ei, kirjalikku kutset ei pea ära ootama, vaid võib logida ka kohe sisse www.ankeet.geenidoonor.ee keskkonda ning asuda küsimustikku täitma. Võib juhtuda, et Sinu meilile ei jõuagi kutset, sest Sinu kontaktandmed on vahepeal muutunud.

Mida teha, kui küsimustiku keskkonda sisse logides tuleb teade kasutajakonto puudumisest või muu sisse logimisega seotud probleem?

Sel juhul palun saatke meiliaadressile info@geenidoonor.ee oma isikukood ja täisnimi, et saaksime selle probleemi esimesel võimalusel lahendada.

Mida teha, kui küsimustikku täites esinevad tehnilised probleemid?

Suure vastamishuvi tõttu võib esineda meie süsteemis kohati tõrkeid. Palume sellistel hetkedel kannatlikku meelt ning soovitame mõne aja möödudes uuesti proovida. Kui küsimustikku täites logis server Sind küsimustiku keskkonnast välja, siis võid kohe või mõne aja pärast logida keskkonda uuesti sisse ning jätkata küsimustiku täitmist sealt, kus pooleli jäite.

Kas uuringu kohta saab tagasisidet?

Individuaalset tagasisidet me selle küsimustiku alusel geenidoonoritele kahjuks anda ei saa, kuna uuringu küsimustik on mõeldud vaid teaduslikuks kasutamiseks ega asenda vaimse tervise spetsialisti (nt perearst, psühhiaater, psühholoog) konsultatsiooni. Kui küsimustiku täitmise käigus siiski tekkis tunne, et tahaksid mõne vaimse tervise mure kohta rohkem teada või kellegagi nõu pidada, siis soovitame alustada peaasi.ee veebilehelt või oma perearsti poole pöördumisest. Kuigi individuaalset tagasisidet me anda ei saa, plaanime siiski teha peamistest uuringutulemustest üldise kokkuvõtte, mille avaldame uuringu kodulehel loodetavasti aasta teises pooles. Selle uuringu käigus kogutud andmete abil saavad teadlased edaspidi uurida nii erinevate vaimse tervise probleemide tekkepõhjuseid, kui ka arendada personaalmeditsiini lahendusi arstidele ja teistele vaimse tervise spetsialistidele, mis arvestavad ka inimese geneetikat. Selliste lahendusteni loodame jõuda aga alles mitme aasta pärast.

Kas küsimustikku saab täita ka paberkandjal?

Ei, küsimustik on ainult veebipõhine ning paraku kirjalikult paberil seda täita ei saa.

Kuidas saan kontrollida, kas ma olen geenidoonor?

Kõige lihtsam võimalus on proovida sisse logida geenivaramu küsimustike keskkonda aadressil ankeet.geenodoonor.ee. Kui sisselogimine õnnestub, siis olete geenidoonor. Kui sisselogimine ei õnnestu, kuid siiski arvate, et olete geenidoonor, siis palun kirjutage e-kiri aadressile info@geenidoonor.ee koos oma nime ning isikukoodiga ning me kontrollime selle oma andmebaasist esimesel võimalusel üle.

Uuringu tulemuste kohta koostame kirjaliku kokkuvõtte, mille teeme kõikidele geenidoonoritele kättesaadavaks veebilehe www.geenidoonor.ee kaudu.

Uuringuga seotud küsimuste korral saate täiendavat informatsiooni geenivaramu telefonil 520 6959 tööpäevadel kell 10-14 või meili teel uuringud@geenidoonor.ee.

Täiendav info vaimse tervise kohta

Rohkem infot vaimse tervise kohta ning palju kasulikke nõuandeid pingetega toimetulekul leiab MTÜ Peaasjad koduleheküljel: peaasi.ee.

Kui soovite arutada enese vaimse tervisega seotud küsimusi või soovite otsida abi mõnele vaimse tervise probleemile, siis soovitame pöörduda oma perearsti, psühhiaatri või psühholoogi poole. Psühhiaatri vastuvõtule pöördumiseks ei ole vaja saatekirja


Tasuta interneti teel nõustamine on saadaval portaali Lahendus.net ja peaasi.ee kaudu:


Ülevaatliku nimekirja vaimse tervise teenuste osutajate, usaldusliinide, ohvriabi ja nõustajate kontaktinfoga üle Eesti leiab SIIT.

Näpunäiteid koroonakriisi ajal stressiga toimetulekuks leiab SIIT.