Heaolu ja vaimse tervise uuring

Kas teadsid, et elu jooksul ilmneb mõni vaimse tervise probleem ​kuni 50% inimestest? Tõenäoliselt oleme kõik tundnud stressi või ärevust järgmise tööpäeva ees, kogenud meeleolumuutusi ja motivatsioonilangust, probleeme unega ning keskendumisega või ootamatult ärritunud tühiste asjade peale. Need, sarnaselt mitmete teiste vaimse tervise probleemidega, on väga sagedased ja võivad oluliselt mõjutada meie heaolu ning tervist laiemalt. Samas ei ole tänaseni täpselt selge, mis neid probleeme põhjustab ja miks ning kuidas need mõjutavad meie füüsilist tervist. Selleks viisime 2021. aasta kevadel läbi suure andmekogumise "Heaolu ja vaimne tervis" uuringu raames.

"Heaolu ja vaimne tervis" uuringu andmekogumine on tänaseks lõppenud ning algab töö andmete analüüsimisega. Täname südamest kõiki geenidoonoreid, kes uuringus osalemiseks aega leidsid! Meil on äärmiselt hea meel jagada, et uuringust võtsid osa lausa üle 86 000 geenidoonori. Tänu geenidoonorite võimsale panusele saame otsida vastuseid seni vastamata küsimustele. Näiteks selgitame välja, missugused geneetilised ja keskkonnast tulenevad tegurid mõjutavad meie heaolu ja vaimset tervist ning kuidas erinevad vaimse tervise probleemid tekivad. Tänu sellele Eesti ajaloo suurimale heaolu ja vaimset tervist käsitlevate uuringule saame edasi ​arendada personaalmeditsiini lahendusi paljude inimeste üldise tervise parandamiseks ning elukvaliteedi tõstmiseks.

Täpsemad eesmärgid

Kas uuringu kohta saab tagasisidet?

Individuaalset tagasisidet me selle küsimustiku alusel geenidoonoritele kahjuks anda ei saa, kuna uuringu küsimustik on mõeldud vaid teaduslikuks kasutamiseks ega asenda vaimse tervise spetsialisti (nt perearsti, psühhiaatri, psühholoogi) konsultatsiooni.

Kuigi individuaalset tagasisidet me anda ei saa, plaanime siiski teha peamistest uuringutulemustest üldise kokkuvõtte, mille avaldame uuringu kodulehel loodetavasti 2021. aasta teises pooles.

Selle uuringu käigus kogutud andmete abil saavad teadlased edaspidi uurida nii erinevate vaimse tervise probleemide tekkepõhjuseid, kui ka arendada personaalmeditsiini lahendusi arstidele ja teistele vaimse tervise spetsialistidele, mis arvestavad ka inimese geneetikat. Selliste lahendusteni loodame jõuda aga alles mitme aasta pärast.

Kuidas tagame andmete turvalisuse?

Kinnitame, et uuringuks kogutud andmeid töödeldakse ja avaldatakse nii, et neid ei ole võimalik seostada Sinu isikuga. Kuna küsimustikul pole nime, vaid ainult uuringukood, on Sinu vastuste konfidentsiaalsus kaitstud parimal võimalikul viisil. Geenivaramul on kohustus ja pikaajaline kogemus uuritavate andmete turvalisuse tagamiseks.

Seda uuringut on hinnanud Eesti bioeetika ja inimuuringute nõukogu. Uuringu kutse saatmiseks kodeerisime Sinu andmed tagasi vastavalt Inimgeeniuuringute seaduse sätetele ning Eesti bioeetika ja inimuuringute nõukogult saadud nõusolekule.

Uuringus kogutud andmeid kasutatakse vaid teadustööks, mille eesmärk on parandada meie teadmisi heaolu ning vaimset tervist mõjutavate geneetiliste ja keskkonnast tulenevate tegurite kohta. Uurijatele ei väljastata kunagi isikuandmeid.

Täiendav info vaimse tervise kohta

Rohkem infot vaimse tervise kohta ning palju kasulikke nõuandeid pingetega toimetulekul leiab MTÜ Peaasjad koduleheküljel: peaasi.ee.

Kui soovite arutada enese vaimse tervisega seotud küsimusi või soovite otsida abi mõnele vaimse tervise probleemile, siis soovitame pöörduda oma perearsti, psühhiaatri või psühholoogi poole. Psühhiaatri vastuvõtule pöördumiseks ei ole vaja saatekirja

Tasuta interneti teel nõustamine on saadaval portaali Lahendus.net ja peaasi.ee kaudu.


Ülevaatliku nimekirja vaimse tervise teenuste osutajate, usaldusliinide, ohvriabi ja nõustajate kontaktinfoga üle Eesti leiab SIIT.


Näpunäiteid koroonakriisi ajal stressiga toimetulekuks leiab SIIT.


Täiendav info uuringu kohta

Teadusprojekti toetab Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fond (projekt number 2014-2020.4.01.15-0012), Eesti Teadusagentuur (projektid number PSG615 ja RITA1/02-112) ning Eesti Teadusagentuur koostöös NordForskiga (projekt number 105668).”