Andres Metspalu

Suur tänu, et oled panustanud teaduse ja meditsiini arengusse, loovutades kõige kallimat, mis sul on - verd ja selles sisalduvat infot. Oleme vaid mõne aasta kaugusel geeniinfo jõudmisest kõigi selleks soovi avaldanud inimesteni. Ootajale võib see aeg tunduda pikk, aga uskuge - see on tühine võrreldes geeniajastu saabumisega tavameditsiini ja teistesse tervisega seotud praktikatesse. Eesti on täna geeniteaduse teejuht kogu maailmas. Võidujooks geeniinfo paremaks kasutamiseks on alanud paljudes riikides ja kaotajaid selles jooksus pole. Hoiame sind kõikide arengutega kursis!

Andres Metspalu

Infosüsteem ja selle ehitamine

Geeniinfo analüüsimine ja kasutusvalmis raportite koostamine sadadele tuhandetele inimestele saab toimuda ainult arvutisüsteemide abil. Esimene prioriteet on võtta geeninfo kasutusse meditsiinis ja ennetustöös, muutes mõlemad personaalsemaks ja efektiivsemaks.

Selleks, et siduda geeniandmed tervise infosüsteemiga, investeeritakse aastatel 2019 kuni 2022 Euroopa Regionaalarengufondist viis miljonit eurot. Projekti koordineerib Tervise Arengu Instituut ning see viiakse ellu Sotsiaalministeeriumi, Tervise Arengu Instituudi, Tartu Ülikooli, Eesti Haigekassa ning Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse koostöös. 

Arenduste käigus on kavas esmalt luua lahendus, mis võimaldab arstil ravimi väljakirjutamisel saada infot konkreetse ravimi ja patsiendi geeniinfo koosmõjude kohta, et määrata geeniinfost tulenevalt inimesele sobivaimad ravimid.

Lisaks on plaanis piloteerida geeniinfo abil haigestumuse riskiskooride määramist mõnede krooniliste ja enamlevinud haiguste puhul nagu teise tüübi diabeet, südame- ja veresoonkonna haigused ja mõned pahaloomulised kasvajad, et aidata arstil teha paremaid raviotsuseid ja nõustada patsienti terviseprobleemide ennetamisel.

Samuti on kavas rakenduste edukaks juurutamiseks koolitada tervishoiutöötajaid.

Esimesed arendused saavad prognoosi kohaselt valmis 2022. aastaks

Geeniinfo ei vanane

Geenidoonorina oma geeniinfot oodates, ei pea kartma, et see vananeks.
Kui näiteks vere näitajad elu jooksul muutuvad, siis inimese põhiline genoom jääb elu lõpuni samaks.

Eetilised aspektid

Geeniinfo juures on oluline selle mõistmine ja tõlgendamisoskus. Terviseärevuse vältimiseks tuleb haigusriske puudutavat informatsiooni vaadata koos tervishoiu spetsialistiga, kes oskab anda nõu nende kontrollimiseks. Samuti tuleb mõista, et riskide ilmnemisel on tegemist tõenäosuste ja kalduvustega, mitte kindla isetätituva ettekuulutusega. Eluviiside ja harjumuste korrigeerimise kaudu on võimalik raskeid haigusi vältida või jälgimiskava abil varakult avastada. Kindlasti on geeniinfo saamine inimese vaba tahe ja sellest on võimalik loobuda.

Andmed säilivad turvaliselt

Ligipääs personaliseeritud geeniinfole on ainult geenidooril endal või tema poolt määratud isikutel.
DNA-proovid säilivad spetsiaalsetes külmutusseadmetes.
Geeni- ja terviseinfot hoitakse hästi turvatud serverites.