Geenidoonoriks saamise nõusoleku vorm

Käesolev dokument sisaldab teavet geenidoonoriks olemise kohta, et aidata mul otsustada, kas ma soovin saada geenidoonoriks. Geenidoonori õigusi reguleerivad «Inimgeeniuuringute seadus» ning «Isikuandmete kaitse seadus». Täiendav informatsioon geenidoonoriks saamise ja olemise kohta sisaldub geenidoonoriks saamise nõusoleku vormi infolehes, mis on käesoleva nõusoleku vormi lahutamatu lisa. «Inimgeeniuuringute seadust», «Isikuandmete kaitse seadust», nõusoleku vormi ja selle infolehte tutvustab mulle geenivaramu andmekoguja* ning ma võin seejuures esitada küsimusi.

*Andmekoguja kontaktid:
Infotelefon: 520 6959 tööpäevadel kell 9.00–15.00
e-post: info@geenidoonor.ee

Mind on teavitatud ja ma olen teadlik järgmistest asjaoludest: